reglament
2022

L’objectiu d’aquest reglament és aconseguir les millors condicions per a la teva participació en la pròxima ULTRABIKE 2022. Llegeix-ho atentament, ja que alguns problemes que podrien semblar insignificants, poden tenir la seva importància una vegada iniciada la prova.

El Director de carrera és l’única autoritat competent per a interpretar, modificar i aprovar els diferents escenaris que poden ocórrer durant la prova. Les normes de la ULTRABIKE 2022 només les pot modificar el Director de carrera.

Qualsevol ciclista que participi en la ULTRABIKE 2022, es compromet a complir les decisions del personal autoritzat.

Aquestes normes poden ser modificades o complementades per l’organització, i tots els participants seran informats, si es donés el cas, durant la sessió d’informació general.

En inscriure’t, garanteixes a CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA, organitzador de la prova, que estàs d’acord amb la totalitat d’aquest reglament.

Cada participant haurà de portar en tot moment de la carrera, el tracker TRACK THE RACE lliurat per l’organització.

Per a obtenir qualsevol informació sobre la interpretació de les normes o qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’organització enviant un correu a [email protected]

CONDICIONS PRÈVIES

Per a poder participar en la ULTRABIKE 2022, s’han de complir els següents requisits:

Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.

Estar perfectament informat que és la ULTRABIKE 2022 i disposar dels coneixements, l’experiència, el material i els nivells físics i psicològics necessaris, per a poder superar l’aparició de possibles problemes relacionats amb aquest mena de proves (desnivell, orografia, característiques de l’entorn i del recorregut) com ara problemes físics: fatiga, problemes musculars, articulars, ferides lleus; o climàtics: fred, calor, pluja, boira…

Realitzar correctament tots els passos i requisits per a fer efectiva la inscripció.

Els participants inscrits en la ULTRABIKE 2022 declaren, entre altres punts, que participen de manera voluntària, sota la seva pròpia responsabilitat, reunint les condicions físiques i de salut necessàries per a poder participar en una prova d’aquestes característiques.

Els participants que no disposin de targeta federativa estan obligats a tramitar una assegurança en carrera, realitzant la inscripció com a ciclistes NO federats.

L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut, les distàncies o desnivells de la prova si això fos necessari.

Per a realitzar la prova, és indispensable l’ús del GPS i conèixer el seu correcte funcionament. No seguir el recorregut establert significarà la desqualificació immediata.

El track de la carrera es lliurarà 7 dies abans de la sortida. És responsabilitat única del corredor el procés de descàrrega i comprovació d’aquest. L’organització NO es fa responsable de problemes en el procés de descàrrega que comportin a perdudes del traçat per part del corredor.

Es recomana utilitzar els programes adequats per a la descàrrega.

Es recomana comprovar que el track s’ha descarregat correctament i en tota la seva totalitat sense perdre “waypoints” en el procés.

ITINERARI

La ULTRABIKE 2022 és un prova de BTT amb GPS, modalitat NON-STOP, amb dos formats: PRO i AVENTURA.

La participació és individual o per equips. (2 bikers).

La sortida i l’arribada es realitzaran en la població de Vic.

L’únic recorregut vàlid serà el track descrit i proporcionat per l’organització, i serà confidencial fins a 7 dies abans de l’inici de la prova.

La ULTRABIKE 2022 recorre zones naturals de gran valor paisatgístic, per la qual cosa és obligatori respectar en tot moment l’entorn natural. Circular per fora dels camins o senderes del recorregut previst i planificat per l’organització, així com qualsevol conducta incívica o incorrecta, o no seguir les instruccions sobre matèria mig ambiental per part del personal autoritzat de l’organització, podria provocar una penalització o fins i tot la desqualificació de la prova si el director de carrera el considera convenient.

La totalitat del recorregut està obert al trànsit i a la circulació de transeünts i al pas d’animals. Per això el participant ha de respectar en tot moment, les normes de circulació i les indicacions del personal autoritzat (degudament identificat) o de les forces de l’ordre ( quan calgués), sent ell mateix l’únic responsable de les imprudències i infraccions que puguin ocórrer, exonerant totalment al promotor i a l’organització dels costos, danys i perjudicis que poguessin provocar les seves accions.

L’ incompliment del codi de circulació o de les indicacions es considerarà una falta molt greu.

Tots els participants tenen l’obligació de passar per tots els punts de control, que es trobaran disposats al llarg del recorregut.

Hi haurà punts de control amb hora de pas màxima (temps de tall). Aquests es publicaran i donaran a conèixer en la sessió informativa del divendres abans de la sortida.

LÍMIT DE PLACES

La ULTRABIKE 2022 disposa de 500 places repartides

L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places, per motius de seguretat o per altres motius que poguessin afectar el bon desenvolupament de la prova.

FINISHER

L’organització considerarà FINISHER de la ULTRABIKE 2022 a tots aquells participants que acreditin el pas per tots els controls de pas, dins de l’horari establert per l’organització, havent realitzat la totalitat del recorregut previst i dissenyat per a aquesta prova.

OPCIONS D’INSCRIPCIÓ

L’edat mínima per a poder participar és de 18 anys (ja complerts el dia de la prova).

Hi ha dos categories de participació: Individual o per equips.

Els equips seran de 2 persones: mixtos, masculins o femenins.

A cada participant se li farà lliurament d’un dorsal i polseres acreditatives.

EQUIP d’ ASSISTÈNCIA – PARCS d’ ASSISTÈNCIA

Cada PARC D’ASSISTÈNCIA tindrà a la disposició dels participants, aliments i begudes, que aniran canviant en funció de la distància a la qual es trobin.

Es recomana hidratar-se i alimentar-se de manera contínua, mantenint les reserves energètiques en condicions entre els diferents punts de control i avituallament.

Tots els participants tenen dret a un vehicle d’assistència, el qual només podrà oferir ajuda o cobertura als corredors als PARC D’ASSISTÈNCIA distribuïts al llarg del recorregut. L’assistència pot ser de qualsevol tipus: mecànica, alimentària, etc…

Fora dels PARC D’ASSISTÈNCIA, el ciclista ha de ser totalment autosuficient. Qualsevol tipus d’ajuda de l’equip d’assistència fora de les zones habilitades per a això (PARC D’ASSISTÈNCIA) serà motiu de desqualificació. (A excepció de prestar ajuda en cas d’accident).

ABANDONS/ACCIDENTS

És obligatori comunicar l’abandó o accident en el control més pròxim. Si no fos possible, es pot realitzar una trucada telefònica a qualsevol dels telèfons d’emergència que el ciclista portarà imprès en el dorsal.

L’organització pot obligar qualsevol participant a abandonar la prova en els casos de:

-No trobar-se en les condicions físiques adequades

-Haver sobrepassat les hores màximes de pas establertes

-No complir les normes de circulació o tenir una actitud temerària

-No portar el tracker TRACK THE RACE o el dorsal

-No estar inscrit

-No portar casc homologat

-Mal comportament, mostres de falta de respecte, insultar al personal de l’organització o evitar als controls de pas i avituallaments.

RECOLLIDA DE DORSALS

Durant tota la prova el participant PRO i AVENTURA estarà obligat a portar el tracker TRACKY360 encès i el dorsal SEMPRE en la part frontal de la bicicleta, de forma totalment visible. Cada tracker serà personal i intransferible, i solament li serà lliurat a la persona inscrita. En cas de participació per equips, un tracker per equip.

A l’efecte de verificació serà imprescindible que cada corredor s’identifiqui amb el seu DNI, PASSAPORT o NIE durant la recollida.

Una vegada identificat el participant i confirmada la seva participació, el personal de dorsals li farà lliurament del tracker, el dorsal i bossa amb obsequis, i se’ls col·locarà (in situ) una polsera identificativa que haurà de portar en tot moment i que li permetrà l’accés a qualsevol dels serveis habilitats per als participants: pàrquing tancat de bicicletes, serveis mèdics, mecànics, avituallaments…

No portar posada la polsera durant la prova invalidarà la seva participació.

La recollida del tracker, el dorsal, polseres i bossa d’obsequis es realitzarà en les dates i les hores descrites en el programa publicat en la web oficial de la prova: www.ultrabike.cat.

El corredor és responsable de la pèrdua o devolució del tracker en mal estat i assumirà el cost de reposició (130€)

DESCÀRREGA DE RESPONSABILITATS

La inscripció en la ULTRABIKE 2022 implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a aquesta mena de proves, sent conscient de la duresa de les condicions geogràfiques, orogràfiques i meteorològiques que es pot trobar durant el transcurs d’aquesta.

En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació en la ULTRABIKE 2022. Els ciclistes inscrits en la prova, accepten que participen en la prova de forma totalment voluntària, sota la seva responsabilitat, exonerant de qualsevol responsabilitat a l’organització, i es comprometen a no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors i patrocinadors, així com no iniciar cap reclamació de responsabilitat civil cap a alguna de les anteriors parts.

MATERIAL TÈCNIC OBLIGATORI

La ULTRABIKE 2022 és una prova d’ultra resistència que es realitza per terrenys de mitja muntanya i on cada participant ha de tenir en compte que estarà durant moltes hores exposat a un entorn amb una geografia, altitud i una meteorologia, que poden ser molt dolentes.

Les capacitats i objectius dels participants són molt diferents . Cadascun ha de ser responsable de planificar la seva pròpia estratègia i adaptar el seu ritme, així com ser capaç de decidir com serà el material que haurà de portar durant les hores que estarà en carrera, en funció també de factors personals, com el seu estat de forma, experiència, salut, etc…

L’organització exigirà als ciclistes un material mínim general per a participar. Per tant, l’elecció final del material personal, és una responsabilitat que correspon únicament al ciclista.

Tots els participants han de utilitzar una bicicleta de muntanya que es trobi en perfecte estat d’ús. La bicicleta podrà portar rodes de 26, 27’5 o 29 polzades, rígida o de doble suspensió, però en cap concepte podrà disposar de mecanismes de assistència elèctrica al pedaleig.

L’organització tindrà a la disposició dels ciclistes que el necessitin, un servei de mecànics, distribuïts al llarg del recorregut, per a poder solucionar problemes mecànics que puguin aparèixer durant la carrera. Per motius de Seguretat i de control, l’organització podrà realitzar una fotografia de la bicicleta i dels números de sèrie del quadre. No es permet el canvi de bicicleta durant la celebració de la ULTRABIKE 2022 ( a excepció de casos en els quals el director de carrera pugui considerar necessari).

És OBLIGATORI portar el tracker TRACK THE RACE encès i el dorsal de manera visible en la part davantera de la bicicleta i durant tota la carrera.

MATERIAL OBLIGATORI (Tant per a la PRO, com per a l’ AVENTURA).

Sense excepció, i siguin quals siguin les condicions meteorològiques:

 • Tracker TRACK THE RACE encès
 • GPS amb track de la ruta carregat
 • Kit de reparació i eines (cambra de recanvi, pegats, “troncha-cadenes”, allens, etc).
 • Telèfon mòbil amb la bateria carregada i encès durant tota la prova.
 • En cas de circulació nocturna, llanterna frontal o sistema d’il·luminació per a la bicicleta, en perfecte estat de funcionament i amb les piles o bateries noves i carregades.
 • En cas de circulació nocturna, dispositius reflectors darreres.
 • Bidons o sistema d’hidratació tipus Camelback (2 litres).
 • Manta tèrmica (mínima 1,4 x 2 m).
 • Casc homologat per a la pràctica del ciclisme.
 • Jaqueta paravents, amb membrana impermeable que cobreixi el tronc i els braços.
 • Guants per al fred.
 • Ulleres amb cristalls de protecció solar, amb lents de plàstic.
 • Reserva alimentària (barretes o gels).
 • Xiulet.

Material recomanable:

 • Motxilla adequada al volum del nostre material i ritme de carrera.
 • Petita farmaciola amb material de primers auxilis per a petites ferides, molèsties o contusions.
 • Navalla o navalla multi eines.
 • Crema solar d’alta protecció.
 • Una segona bateria per al GPS.

En la zona de lliurament de dorsals s’habilitarà un lloc perquè tots els ciclistes passin els controls de verificació del seu material i de les seves bicicletes. En qualsevol punt del recorregut podrien aparèixer controls “sorpresa” de material degudament identificats. Negar-se a realitzar un control o faltar al respecte al personal dels controls implicarà la desqualificació immediata del participant.

Recomanem a l’hora de planificar el material adequat, tenir en compte que no solament la meteorologia ens pot sorprendre (fins i tot tenint en compte les prediccions), sinó que es poden donar altres circumstàncies imprevisibles: ritme més lent del que es preveu, llargues esperes per reparacions o caigudes lleus, neutralitzacions per canvis climàtics bruscos, etc.. pel que és responsabilitat de cada participant, triar el material adequat que haurà de portar durant la prova.

PUNTS DE CONTROL, AVITUALLAMENTS I PARCS D’ASSISTÈNCIA

Cada ciclista haurà de seguir la totalitat del track proporcionat per l’organització, passant pels punts de control i avituallaments. A més dels controls de pas ja establerts, l’organització podrà situar controls “sorpresa” en qualsevol punt del recorregut.

Cada participant està obligat a atendre les peticions o qüestions d’equip de direcció de cursa, medico, infermer/a o responsable d’avituallaments i personal de control, ja sigui en els punts estipulats o controls itinerants.

Cada participant pot fer ús del seu equip d’assistència en qualsevol dels PARC D’ASSISTÈNCIA que es troben distribuïts al llarg del recorregut. L’organització només garanteix l’accés a aquests punts als equips d’assistència acreditats.

En cada PARC D’ASSISTÈNCIA hi haurà una hora de tancament determinada. És requisit indispensable per al bon desenvolupament de la prova i poder seguir en ella, passar pels punts de control abans de l’hora màxima de tancament.

Aquests horaris seran publicats en la web www.ultrabike.cat, i es faran públics durant les sessions informatives abans de la sortida.

Cada PARC D’ASSISTÈNCIA tindrà a la disposició dels participants, aliments i begudes, que aniran canviant en funció de la distància a la qual es trobin. Els productes dels avituallaments es podran consultar en la web.

Es recomana hidratar-se i alimentar-se de manera contínua, mantenint les reserves energètiques en condicions entre els diferents punts de control i avituallament.

Per a poder utilitzar els PARC D’ASSISTÈNCIA, és requisit imprescindible portar en tot moment el dorsal i la polsera identificativa.

TRANSPORT DE BORSES DE VIDA

Els participants podran portar una bossa amb capacitat màxima de 7 lts en la qual poder posar el material que poguessin necessitar al llarg de la prova, i que serà traslladat per l’organització al PARC D’ASSISTÈNCIA que l’organització determini. Aquesta bossa, tancada i sense que sobresurti res, serà lliurada al personal de lliurament de dorsals. Durant la prova, la bossa serà transportada al PARC D’ASSISTÈNCIA assignat, perquè el ciclista reculli el material que necessiti i pugui col·locar el material que ja no necessiti. Haurà de tancar-se de nou sense que res sobresurti, per a ser enviada de retorn a Vic, tan aviat com sigui possible.

L’organització no atendrà les reclamacions per pèrdua o ruptura del material que continguin les borses. Per això es recomana que el material de l’interior, no sigui fràgil ni de valor, i que el ciclista s’asseguri que la borsa no es pot obrir durant el transport, reforçant el seu tancament (p. ex. amb brides).

OBJECTOS PERDUTS/OBLIDATS

El material de la bossa deixades als PARC D’ASSISTÈNCIA, com altres materials que puguin haver estat oblidats o cedits a l’organització per a la seva cura, hauran de ser recollits a Vic pel propi participant, tenint un màxim de 2 hores després del tancament oficial de la ULTRABIKE 2022.

De no ser així, tindrà un màxim de 15 dies per a posar-se en contacte amb OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS per al seu posterior retorn. Passat aquest període l’organització no es farà responsable del contingut de les bosses ni del seu estat.

SEGURETAT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

És obligatori l’ús del casc homologat per a la pràctica del ciclisme, durant tota la prova.

El no compliment d’aquesta norma pot ser motiu d’expulsió.

És obligatori respectar el codi de circulació

Qualsevol acció de tipus incívic (no respectar l’entorn, els animals, tirar escombraries o embolcalls…) serà motiu de desqualificació.

Durant la prova, hi haurà assistència mèdica i equips de seguretat interns, que estaran coordinats amb el 112 per l’equip de direcció de carrera, situat a Vic.

Aquests equips d’assistència mèdica es trobaran distribuïts al llarg del recorregut, podent ser sol·licitats per aquell participant o personal de seguretat que necessiti d’aquestes assistències.

Tots els participants se sotmetran al judici del metge si aquest el sol·licités, sent la valoració de l’equip mèdic la que prevaldrà per sobre de qualsevol altra, per la qual cosa, metge i personal de enfermeria podran: Eliminar de la prova (retirant el dorsal) a aquell ciclista que puguin considerar no apte per a continuar.

Ordenar l’evacuació de qualsevol ciclista que es trobi en situació de perill.

Ordenar l’hospitalització de qualsevol participant si ho consideren necessari.

EMERGÈNCIES

Tots els ciclistes (així com el personal de l’organització) estan obligats a socórrer a qualsevol participant que el pugui necessitar, dins de les pròpies capacitats i coneixements.

No fer-ho significaria incórrer en un delicte de tipus greu, per omissió de socors i estipulat per la llei.

En cas que el propi participant o un acompanyant no poguessin arribar a un avituallament o control de pas pel seu propi peu a causa d’un incident o emergència mèdica, hauran de seguir les instruccions:

Si hi ha cobertura de mòbil:

Trucar a qualsevol dels números de telèfon que es podran trobar en el dorsal, descriure la situació i seguir les instruccions que s’indiquin. Indicant sempre el número de dorsal.

Si NO hi ha cobertura de mòbil:

Telefonar al 112 i indicar:

.Que som participants de la ULTRABIKE 2022.

.Nom i número de dorsal, propi o del pacient (en cas d’assistir-ho)

.Punt aproximat en el qual ens trobem.

.Tipus de problema o emergència mèdica.

Hem de tenir en compte que gran part del recorregut de la ULTRABIKE 2022, passa per zones per on només es pot accedir a piuli, cosa que significa que els equips mèdics o d’assistència poden trigar una mica de temps. Per aquesta raó, i només si això fos possible, hauríem de desplaçar-nos a un punt SEMPRE dins del recorregut, en el qual puguem tenir cobertura telefònica, i així poder estar sempre en contacte amb la direcció de carrera.

Una vegada l’ajuda ha estat sol·licitada, els equips de socors es mobilitzaran sobre la base de la informació obtinguda, per la qual cosa tota la informació que puguem oferir serà molt important. NO hauríem de sortir-nos dels camins marcats (això dificultaria la nostra localització) i avisar de manera immediata de qualsevol canvi que es pugui produir entre el moment de la crida i la nostra localització.

ABANDONAMENT I EVACUACIÓ

No es permet abandonar fora d’un PARC D’ASSISTÈNCIA, amb l’excepció d’un accident o que el participant estigués ferit o lesionat.

Una vegada hagi arribat al PARC D’ASSISTÈNCIA, el ciclista comunicarà el seu desig d’abandonar la prova al responsable de punt de control, perquè el seu dorsal sigui retirat de la prova.

En cas d’abandonar en un PARC D’ASSISTÈNCIA, és necessari comunicar-l’hi al personal del punt de control.

L’organització pot obligar qualsevol participant a abandonar la prova en els casos de:

no trobar-se en les condicions físiques adequades; haver sobrepassat les hores màximes de pas establertes;

no complir les normes de circulació o tenir una actitud temerària;

no portar dorsal o no estar inscrit;

no portar casc homologat;

mal comportament, mostres de falta de respecte, insultar al personal de l’organització o evitar als controls de pas i avituallaments.

En aquests casos, l’organització facilitarà el transport d’aquestes persones fins al punt d’arribada sempre que sigui possible i en el termini de temps que el desenvolupament de la carrera permeti. En cap cas s’estable un sistema de “taxi” a Vic.

CALCULAR LES NOSTRES FORCES

Quan ens trobem en un PARC D’ASSISTÈNCIA , hem de mesurar bé les nostres forces, ser honestos amb nosaltres mateixos, i sobretot, saber calcular i regular el nostre estat, i quant ens queda per a arribar fins al pròxim punt de control de pas, i no aventurar-nos a continuar si no estem convençuts de les nostres possibilitats.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

En el cas que l’organització consideri necessària l’ajuda d’un helicòpter o d’un equip extern per a realitzar un rescat, les despeses generades aniran a compte de l’empresa asseguradora que el corredor ha declarat tenir en possessió, durant la inscripció, ja sigui llicència federativa (FCC o equivalent autonòmic habilitat per RFEC, FEDME, FEEC ISF, UIAA) o la contractada durant la preinscripció (en aquest cas, serà l’organització qui afectui els tràmits pertinents).

El participant que hagi declarat estar en possessió d’una llicència que en realitat no té o és inexistent, l’organització no es farà en cap manera, càrrec dels gestos derivats del rescat.

MODIFICACIÓ DEL RECORREGUT, TEMPS DE PAS, SUSPENSIÓ DE LA PROVA

En cas de males condicions meteorològiques, o per causa de forces majors, l’organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar, o modificar les franges horàries i el recorregut.

Durant la setmana prèvia a la prova i segons les dades recollides en les previsions meteorològiques del moment, l’organització podrà començar a emetre avisos sobre els possibles canvis que es poguessin decidir.

En el cas que el dia de la prova els previsions siguin molt pitjor del que es preveu ( tempesta elèctrica, falta de visibilitat, nevades, gel abundant, etc…) i es consideri que es posa en perill als participants, independentment del material que utilitzin es podria retardar l’hora de sortida, i aturar o neutralitzar la prova si aquesta ja estigués en marxa. Si passades unes hores, les condicions no milloressin, se suspendria definitivament.

PENALITZACIONS

Les penalitzacions descrites en la següent apartat, seran aplicades en el lloc i en el moment en el qual es cometin aquestes faltes. Les persones autoritzades per a emetre sancions són: els comissaris, personal sanitari sanitari i els responsables de cada PARC D’ASSISTÈNCIA

Les penalitzacions que impliquin una sanció de temps, es faran efectives en el mateix punt on s’hagi produït la infracció i davant del responsable de la sanció.

No complir aquesta penalització seria incórrer en una falta de “desobediència de les ordres de comissaris, personal sanitari i responsables dels PARC D’ASSISTÈNCIA, penalitzada amb la desqualificació immediata.

DESCRIPCIÓ DE LA FALTA // PENALITZACIÓ

Omissió d’auxili a una altra persona // Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions

Abandó sense notificar-ho a l’organització // Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions

Cedir el dorsal a una altra persona perquè ens rellevi //  Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions

Conducta antiesportiva cap a uns altres ciclistes // Desqualificació

Desobediència de les ordres dels comissari // Desqualificació

No portar l’equipament obligatori o negar-se a realitzar una inspecció de material. // Desqualificació

Negar-se a la revisió d’un control mèdic // Desqualificació

Saltar-se un control de pas // Desqualificació

Sortir del recorregut marcat retallant la distància //  1 hora: 1r avís  + Desqualificació: 2on avís

Tirar de manera voluntària residus i escombraries // 1 hora: 1r avís + Desqualificació: 2on avís

Assistència individual fora de les zones d’assistència // 1/4 hora: 1r avís + Desqualificació: 2on avís

Realitzar 100 m o més assistit per una persona sense dorsal amb clares intencions d’ajudar al ciclista // 1/4 hora: 1r avíso +                 Desqualificació: 2on avís

DRETS D’IMATGE

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS es reserva en exclusiva el dret sobre les imatges de la prova, així com l’explotació audiovisual o periodística de l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari, haurà de comptar amb el consentiment de l’empresa organitzadora. Els interessats es poden posar en contacte enviant un correu a: [email protected]

PROTECCIÓ DE DADES

Conforme al que es disposa per la Llei orgànica 15/1999 sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollits, formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades

titularitat de OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL.

Aquestes dades personals, seran tractats amb les següents finalitats:

Gestionar les dades relatives a la persona física que presenta la sol·licitud d’inscripció en els termes i condicions previstes, necessàries per a l’organització, realització i publicació dels resultats de la prova esportiva.

Informar sobre noves activitats, productes i serveis que produeixi OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL , i les marques que aquesta gestiona.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS disposa de les mesures necessàries per a poder garantir la seguretat i confidencialitat d’aquests dades. D’aquesta manera OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS pot compartir les dades necessàries per a la inscripció de la prova amb les entitats col·laboradores encarregades de la gestió d’inscripcions i de tràmits afegits.

Els participants poden exercir els seus drets de “Accés, rectificació, cancel·lació i oposició”, mitjançant el envio d’un correu electrònic a: [email protected]

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

Les modificacions del reglament seran degudament comunicades a través de la web. La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació de les normes i del reglament de la prova.

CATEGORIES

Tots els participants han de tenir com a mínim 18 anys

Els participants es poden registrar en aquestes categories:

 • SÈNIOR: de 18 a 29 anys el dia en què es disputa la prova.
 • MÀSTER 30: de 30 a 39 anys el dia en què es disputa la prova.
 • MÀSTER 40: de 40 a 49 anys el dia en què es disputa la prova.
 • MÀSTER 50: de 50 a 59 anys el dia en què es disputa la prova.
 • MÀSTER 60: + de 60 anys el dia en què es disputa la prova.


SORTIDA NEUTRALITZADA

Per raons de seguretat la sortida serà neutralitzada. El director de la carrera encapçalarà la sortida amb un vehicle oficial de la carrera. Tan bon punt el director de carrera de la sortida a l’etapa els participants poden començar a competir.

Quan el vehicle oficial hagi arribat al final del tram neutralitzat, es detindrà a un costat per a indicar el final de la neutralització.

Durant la sortida neutralitzada està prohibit avançar el vehicle del director de carrera.

ARRIBADES NEUTRALITZADES

Per motius de seguretat la línia d’arribada pot ser situada abans del paddock. Si això ocorre, es fixarà un període de temps per a completar la distància entre la línia d’arribada i el paddock. Qualsevol retard en l’arribada al paddock suposarà 1 minut de penalització per cada minut de retard.

INSCRIURE’S EN LA ULTRABIKE 2022 IMPLICA L’ACCEPTACIÓ I EL COMPLIMENT D’AQUEST REGLAMENT. TAMBÉ IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LA LEGISLACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES I LA POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ.